Wzrost liczby niewypłacalnych firm w lutym.

W lutym b.r. w porównaniu do analogicznego okresu w latach poprzednich nastąpił wzrost niewypłacalności firm w Polsce. Na podstawie danych przygotowanych  przez Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz GUS można zaobserwować niebezpieczny trend dotyczący problemów finansowych spółek. Względem poprzedniego roku ogólna ilość spółek, które ogłosiły niewypłacalność wzrosła o blisko 38%, podczas gdy rok wcześniej liczba firm wykazujących takowy problem zmalała.

Ilość niewypłacalnych firm w latach 2015 – 2017 w lutym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań GUS oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego

Największa liczba niewypłacalnych spółek pochodzi z sektora usług, gdzie w lutym w roku 2017 aż 25 firm ogłosiło niewypłacalność. Na przeciwległym biegunie znajduje się sektor transportowy, na którym odnotowana została tylko jedna taka sytuacja.

Ilość niewypłacalnych firm w latach 2015 – 2017 w lutym z podziałem na gałęzie gospodarki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań GUS oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego

Widać, że największą dynamikę w lutym 2017 roku odnotowało budownictwo – wzrost aż o ponad 128% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Spory wzrost zanotował również przemysł, notując 50% zwiększenie przypadków niewypłacalności. Z kolei systematycznie od trzech lat w miesiącu lutym – spada ilość problemów firm zajmujących się handlem hurtowym.

Procentowa zmiana liczby niewypłacalnych firm w latach 2016 – 2017 w lutym z podziałem na gałęzie gospodarki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań GUS oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego

 


Treść niniejszego wpisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. pieknogieldy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych spółek w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie student finansów i rachunkowości biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wielki fan programu MS Excel. Zainteresowania: analiza finansowa i ekonomiczna, gospodarka, sektor rafineryjny, sport.