Spada ilość debiutów giełdowych

W perspektywie zbliżającego się IPO spółki Dino Polska o którym pisaliśmy już w naszym serwisie, warto przyjrzeć się bliżej jak na przestrzeni lat kształtowała się ilość oraz wartość debiutów spółek na rynkach NewConnect oraz GPW.

Zauważyć należy, iż roczna wartość ofert publicznych zazwyczaj opiera się na jednej bądź kilku dużych IPO. Taką sytuację zaobserwować można w roku 2013, kiedy to całkowita wartość ofert wyniosła 5,239 mld PLN, na co w głównej mierze złożyła się oferta PKP Cargo (1,244 mld PLN) oraz Energii (2,405 mld PLN). Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2010 roku, kiedy to suma wszystkich IPO osiągnęła najwyższy poziom w historii – 14,426 mld PLN, a w znacznym stopniu przyczyniły się do tego oferty Tauronu (4,212 mld PLN), PZU (8,069 mld PLN) oraz GPW (1,208 mld PLN). Nie sposób nie wspomnieć także o roku 2009. Wówczas swój debiut zaliczyła grupa PGE. IPO spółki równe 5,969 mld PLN stanowiło ponad 87,8% wartości wszystkich ofert na warszawskim parkiecie.

IPO a koniunktura?

Bardzo ważnym aspektem dotyczącym debiutu na giełdzie jest czas jego przeprowadzenia. Nawet najlepiej przygotowana oferta może nie sprawdzić się w obliczu złych nastrojów oraz niekorzystnej koniunktury.


Źródło: http://stooq.pl/q/d/?s=wig, http://newconnect.pl/index.php?page=DebiutyNC, http://www.gpw.pl/2112.

Zaobserwować można ciekawą tendencję – w przypadku rosnącej koniunktury giełdowej pojawia się więcej chętnych do wejścia na parkiet. W sytuacji odwrotnej (vide rok 2009) sytuacja jest odmienna. Można więc przyjąć, że do roku 2013 ilość debiutów na obydwóch rynkach była wprost proporcjonalna do koniunktury giełdowej. Po tym okresie można zauważyć, że liczba IPO na głównym parkiecie wiernie podąża za panującą koniunkturą, załamało się to jednak na rynku NewConnect. W ciągu ostatnich 3 lat, mimo nie najgorszej kondycji polskiej giełdy ilość IPO na NC znajdowała się na niskim poziomie.

Oddzielną kwestią jest miejsce debiutów – ze względu na znacznie mniejsze wymagania stawiane przed spółkami, liczba ofert jest znacznie wyższa na działającym od roku 2007 rynku NewConnect aniżeli na GPW. Odmienną kwestią jest ich wartość – na NC próżno szukać IPO o wartości powyżej 100 mln PLN. Rzadkością są także oferty o wartości 10 – 50 mln PLN. Znaczną przewagę rynku NewConnect można zauważyć w ilości IPO o wartości poniżej 10 mln PLN.

Stosunkowo mała ilość debiutów firm w zeszłych 3 latach w stosunku do lat poprzednich, sporadyczna ilość dużych spółek w ciągu ostatnich kilku okresów powoduje, że inwestorzy z jeszcze większym zaciekawieniem oczekują na debiut Dino Polska na warszawskim parkiecie.

Polecane artykuły

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie student finansów i rachunkowości biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wielki fan programu MS Excel. Zainteresowania: analiza finansowa i ekonomiczna, gospodarka, sektor rafineryjny, sport.