Rzut oka na nowe IPO – Dino Polska zagości na GPW

Dino Polska – detalista i główny konkurent na polskim rynku spożywczym dla Biedronki oraz Lidla wchodzi na giełdę. Nieprzerwany rozwój sieci od roku 1999, kiedy to powstał pierwszy sklep pod marką Dino – otworzył ostatecznie drogę na polski parkiet. Analitycy szacują, że może to być największe IPO od czasów zagoszczenia na GPW spółki PKP Cargo.

Wartość oferty publicznej Dino Polska wynosiła 1,65 mld zł, kapitalizacja według ostatecznej ceny akcji przedsiębiorstwa oscyluje w graniach 3,4 mld zł.

Na GPW trafiło 49% akcji spółki, czyli 48,04 mln sztuk – maksymalna ilość przewidziana do sprzedaży. Posiadaczem pozostałych 51% walorów jest założyciel firmy  – Pan Tomasz Biernacki. Niespełna 5% wszystkich akcji – 2,4 mln sztuk trafi w ręce inwestorów indywidualnych,zaś 45,46 mln przypadło w udziale inwestorom instytucjonalnym.

Ostateczna cena walorów kształtuje się na poziomie 33,50 zł za akcję dla nabywców indywidualnych, z kolei więksi inwestorzy wydadzą o 1 zł więcej.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. zakończyć się ma przydział oferowanych walorów, debiut i rozpoczęcie notowań na warszawskim parkiecie szacowane jest na drugą połowę miesiąca, około 21 kwietnia 2017 r.

Jak rozwijała się sieć Dino Polska?

Wzrost ilości sklepów na przestrzeni lat 2010 – 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://grupadino.pl/

Największy coroczny wzrost liczby sklepów miał miejsce na przełomie lat 2010/2011, kiedy to liczba sklepów zwiększyła się o aż 52%. Silna ekspansja w pozostałych okresach przełożyła się na dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa – każdego roku w ciągu ostatnich 3 lat liczba nowo otwartych placówek wynosiła ponad 100.

Wzrost ilości sklepów na przestrzeni lat 2010 – 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://grupadino.pl/

Nieprzerwany wzrost liczby sklepów, centrów dystrybucyjnych czy powierzchni na jakich operuje firma Dino ma odzwierciedlenie w poprawianych corocznie wynikach finansowych. W roku 2016 firma przekroczyła liczbę 10 tys. zatrudnionych osób.

Wybrane dane finansowe

w mln zł 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 3 369,50 2 589,60 2 108,00
Zysk brutto ze sprzedaży 770,50 584,90 463,90
Marża brutto ze sprzedaży 23% 22,6% 22,0%
EBITDA 288,30 210,20 147,70
Marża EBITDA 8,6% 8,1% 7,0%
Zysk netto 151,20 122,20 66,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://grupadino.pl/

 

Rozszerzenie ilości placówek, wzrost liczby zatrudnienia, centrów logistycznych, poprawiająca się infrastruktura odbija się na zwiększeniu liczby klientów – co pociąga za sobą poprawę osiąganych przez spółkę przychodów ze sprzedaży, systematycznie rosnących o ponad 20% na przestrzeni poszczególnych lat. Również rosnący trend wskaźnika EBITDA czy zysku netto bez wątpienia w bardzo dobry sposób wpłynie na podejście inwestorów.  Powoduje to, że przewidywania analityków dotyczące zapowiedzianego IPO i wejścia spółki Dino Polska na warszawski parkiet zapowiada się bardzo obiecująco.


Treść niniejszego wpisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. pieknogieldy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych spółek w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.

Polecane artykuły

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie student finansów i rachunkowości biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wielki fan programu MS Excel. Zainteresowania: analiza finansowa i ekonomiczna, gospodarka, sektor rafineryjny, sport.