Echhh ten Złoty, nasz polski Złoty.

 

 

Słabsza passa złotego z ubiegłego roku zaczęła nieco ustępować.  Utrzymanie kursu EUR/PLN na poziomach  4,40 – 4,50 okazało się być niemożliwe w dłuższym terminie z uwagi na kilka czynników.

Po pierwsze:

inwestorzy rozczarowali się sytuacją na rynku wszystkich “twardych walut”.

Szczątkowe informacje w kwestii planów infrastrukturalnych i podatkowych Trumpa, wysokie ryzyko w Europie spowodowane uwarunkowaniami politycznymi oraz terrorystycznymi,  problemy  w kwestiach związanych z Brexitem sprawiają, że inwestorzy znacznie przychylniej zerkają na waluty Emerging Markets.

Po drugie:

Złotemu sprzyjają pozytywne perspektywy gospodarcze oraz większy spokój na scenie politycznej. Złoty umacniał się do każdej z głównych walut, zyskując do dolara i euro. W ostatnich w parze z dolarem polska waluta umocniła się do poziomu znanego sprzed amerykańskich wyborów prezydenckich.

Polska gospodarka nadal utrzymuje solidne tempo wzrostu, które jest wyższe niż przeciętne tempo wzrostu krajów strefy euro. Pojawiające się rysy w postaci zwolnienia w inwestycjach nie powinny jeszcze w tym momencie budzić przesadnych obaw.

Narodowy Bank Polski nadal utrzymuje stopy procentowe na niskich poziomach. Następnym krokiem Banku wydaje mi się powinno być zacieśnienie polityki monetarnej i podniesienie stóp, w tym stopy referencyjnej z obecnego poziomu 1,5%. Obserwując zachodzące przemiany w polskiej gospodarce oraz wypowiedzi członków RPP i prezesa banku centralnego nie ma co się spodziewać  jednak, że dojdzie do tego wcześniej niż przed końcem 2017 roku. Adam Glapiński zapowiedział, iż na podwyżkę nie ma co liczyć zbyt szybko, nawet pomimo ostatniej poprawy inflacji .

Pierwszy kwartał przyniósł wyraźny wzrost apetytu na ryzyko, co pozytywnie przełożyło się na indeksy polskich akcji, indeksy WIG & WIG-20 w ciągu kwartału zyskały około 13%.

Jeżeli spokój w polskiej polityce uda się utrzymać, głównymi czynnikami ryzyka będą te zewnętrzne. 2017 rok upłynie pod znakiem wyborów w Europie. Do urn już poszli Holendrzy, którzy jednak nie wybrali populistycznej partii, czego obawiały się rynki. W kolejnych miesiącach głosować będą Francuzi, Niemcy oraz być może również Włosi. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność światowej polityki (o czym przekonaliśmy się w 2016 roku) eurosceptyczne partie, które notują wysokie miejsca w sondażach poparcia społecznego, mogą w ciągu najbliższych kilku miesięcy wznowić dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej.

Agencje ratingowe ostatnimi czasy nie budziły zbyt dużego zainteresowania rynków. Kiedy Standard & Poor’s podniosła perspektywę kraju z negatywnej do stabilnej inwestorzy odetchnęli z ulgą. Agencja Fitch Ratings w styczniu potwierdziła rating na poziomie A-, z kolei Moody’s nie podejmował decyzji w kwestii oceny kraju. Najbliższy przegląd oceny wiarygodności kredytowej Polski będzie miał miejsce 21 kwietnia.

Pozytywne czynniki wewnętrzne powinny wspierać polską walutę, zwłaszcza w relacji do euro.

Kurs złotego będzie zależał przede wszystkim od politycznych i gospodarczych czynników zewnętrznych. Znaczenie będzie miało tempo zacieśniania polityki monetarnej przez amerykańską FED, komunikacja ze strony EBC, polityka Donalda Trumpa, rozwój wydarzeń w kwestii Brexitu oraz kolejne wybory w jednych z najważniejszych ośrodków gospodarczych kontynentalnej Europy.

Co się zdarzy zobaczymy, jedyne co jest pewne to śmierć, podatki i ryzyko kursowe.

Autor: Zając.

Polecane artykuły

Redaktor naczelny. Założyciel serwisu www.pieknogieldy.pl . Moim nadrzędnym celem jest ciagłe poszerzanie wiedzy na temat rynków finansowych z naciskiem na rynek kapitałowy i forex. Ważnym aspektem jest dla mnie rola psychologii w inwestowaniu. Realizuje swoją pasję aktywnie inwestując na tych rynkach od 3 lat, wymieniam doświadczenie w dwóch organizacjach - Trading Jam Session oraz SKN Taurus, którego jestem założycielem. "Kupuj plotki, sprzedawaj fakty". Founder of www.pieknogieldy.pl . My overriding goal is to continue expanding the knowledge of the financial markets with a focus on capital market and foreign exchange. I realize this by trading on regulated markets and OTC, I share experience in two organizations that I belong - Taurus and Stock Jam Session. "Buy rumors, sell facts". "Buy rumors, sell facts"